Aleksandr Bashirov

Bei Crew United gespeicherte Projekte
Jahr Titel Sparte Rolle
2013 Chapaev-Chapaev Kinospielfilm Killer/Artist [NR] 
2006 Otriv po polnoy Kinospielfilm Uletov [HR] 
2005 Dodgy Peter's Burg Kurzspielfilm Pope [NR]