Polityka prywatności - crew-united.com

Crew United, Lutz und Zenglein GbR Fraunhoferstraße 6, 80469 München (zwana dalej „Crew United” lub „my”) obsługuje portal internetowy dostępny w Internecie pod adresem https://www.crew-united.com/ oraz odpowiednie podstrony (zwane dalej „crew-united.com”).

Poprzez niniejszą Politykę prywatności Crew United chce wyjaśnić, jakie dane w jakiej postaci są przetwarzane, gdy odwiedzasz stronę crew-united.com, ew. rejestrujesz się na niej i tworzysz na niej Profil, lub gdy korzystasz z innych funkcji crew-united.com. Niniejszym wypełniamy również nasze zobowiązanie do poinformowania Cię zgodnie z art. 13 i 14 niemieckiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO).

I. Osoba odpowiedzialna i dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Osobą odpowiedzialną zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych na stronie crew-united.com jest

Crew United, Lutz und Zenglein GbR
Fraunhoferstraße 6
80469 München
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 89 20244030

Nasz Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:
Crew United, Lutz und Zenglein GbR
- Inspektor ochrony danych -
Fraunhoferstraße 6
80469 München
[email protected]

Ściśle współpracujemy z firmą Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos, dostawcą https://www.schauspielervideos.de/, zapewniając wspólne logowanie i jednolity zbiór danych w obydwu portalach. Za utrzymywanie i synchronizację tego zbioru danych my i Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos odpowiadamy solidarnie zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji można znaleźć w sekcji IX. Polityki prywatności.

II. Dane osobowe, cele i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Dane osobowe

Zgodnie z DS-GVO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”); osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka cech szczególnych określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 1. Ogólne korzystanie ze strony internetowej

  Ze stron internetowych crew-united można korzystać bez podawania nam żadnych danych osobowych. W tym przypadku nie gromadzimy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych w trakcie Twojej wizyty na crew-united.com. Nasze pliki dzienników (logi) są całkowicie anonimowe.

  Niezależnie jednak od powyższych podstawowych faktów, każdy serwer internetowy automatycznie rejestruje dostęp do stron internetowych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, serwer naszego serwisu hostingowego przechowuje następujące dane w celu utrzymania bezpieczeństwa systemu

  • Twój adres IP
  • data i godzina dostępu
  • URL
  • treści, do których uzyskałeś(-aś) dostęp
  • przesłane informacje

  Te informacje pozostają dla nas anonimowe. Nie umożliwiają one więc identyfikacji osoby.

 2. Rejestracja i utworzenie Profilu

  Masz możliwość rejestracji w Crew United i utworzenia Profilu jako: freelancer(ka), aktor(ka), lektor(ka) lub wokalista(-ka), agencja, producent(ka) filmowy(-a), dystrybutor(ka) lub agent(ka) sprzedaży, dostawca(-czyni) produktu, dealer(ka) lub inne przedsiębiorstwo.

  Zasadniczo możesz określić, które dane są ujawniane nam i opinii publicznej. Istnieje jednak kilka obowiązkowych szczegółów, które musisz nam przynajmniej podać, abyśmy mogli umieścić Cię w naszej bazie danych.

  Dane obowiązkowe

  W każdym przypadku do zakończenia procesu rejestracji potrzebujemy nazwy użytkownika(-czki) i hasła.

  Pozostałe obowiązkowe dane różnią się w zależności od tego, czy rejestrujesz się jako osoba fizyczna czy firma.

  Jeśli rejestrujesz się jako freelancer(ka) lub aktor(ka), będziemy potrzebowali przynajmniej następujących informacji o Tobie:

  • imię i nazwisko
  • ulica i numer domu
  • kod pocztowy
  • kraj
  • telefon
  • adres e-mail
  • numer telefonu komórkowego
  • płeć
  • data urodzenia
  • wiek sceniczny (tylko aktorzy(-rki))
  • klasyfikacja zawodowa
  • bezpośrednie miejsce pracy
  • 1. miejsce zamieszkania
  • województwo
  • język(i)
  • wymiary ciała (tylko aktorzy(-rki))
  • typ sylwetki (tylko aktorzy(-rki))
  • wygląd etniczny (tylko aktorzy(-rki))
  • kolor włosów (tylko aktorzy)-rki))
  • długość włosów (tylko aktorzy(rki))
  • kolor oczu (tylko aktorzy(-rki)
  • obywatelstwo

  Jeżeli rejestrujesz się jako firma, potrzebujemy następujących danych

  • nazwa firmy i osoba kontaktowa
  • obszar działalności
  • ulica i numer domu
  • kod pocztowy
  • kraj
  • telefon
  • adres e-mail
  • numer faksu lub telefonu komórkowego

  dobrowolne dane

  Ponadto, można podać dobrowolnie pewne informacje. Różnią się one w zależności od tego, w jakiej roli się rejestrujesz:

  W przypadku freelancerów(-ek), te szczegóły obejmują:

  • opis własnej osoby
  • specjalne umiejętności
  • własne wyposażenie
  • licencje
  • wykształcenie
  • inne referencje
  • preferowany obszar pracy
  • członkostwa
  • możliwości noclegowe
  • sposób rozliczenia
  • doświadczenie w zdjęciach za granicą
  • agencja

  W przypadku aktorów(-ek) są to:

  • masa ciała
  • rozmiar odzieży
  • dialekty
  • barwa głosu
  • śpiew
  • instrumenty
  • umiejętności (sport)
  • specjalne umiejętności
  • licencje
  • możliwości noclegowe
  • sposób rozliczenia
  • doświadczenie w zdjęciach za granicą
  • agencje
  • agencja prasowa

  W przypadku przedsiębiorstw obejmuje to dalsze dane dotyczące firmy, takie jak rok założenia firmy, jej pracowników oraz opis działalności.

 3. Udział w produkcjach

  Celem zbierania, przetwarzania i publikowania danych w serwisie crew-united.com jest prezentacja doświadczeń zawodowych filmowców(-czyń), a także przedstawienie udziału w nich innych osób i firm w celu weryfikacji, zachowania przejrzystości i dokumentacji.

  Jedną z głównych funkcji crew-united.com jest zatem przedstawianie zaangażowania i innego udziału filmowców(-czyń) i innych stron (takich jak firmy produkcyjne) w produkcjach, utworach filmowych i utworach audiowizualnych (zwanych dalej łącznie „Projektami”). Obejmuje to nie tylko wskazanie własnego imienia i nazwiska w związku z Projektem i własnego udziału, ale także, a zwłaszcza wskazanie, z kim się współpracowało w ramach Projektu i w jakim charakterze te inne osoby i firmy były zaangażowane w Projekt.

  W tym celu możesz wymienić wszystkie produkcje, w których brałeś(-aś) udział i które już istnieją na stronie crew-united.com w Twoim Profilu i bezpośrednio je z sobą powiązać. Następnie pojawisz się wraz z innymi uczestnikami(-czkami) jako uczestnik(-czka) Projektu. Jeśli Projekt, który chcesz umieścić w swoim Profilu, jeszcze nie istnieje, musisz go utworzyć.

  Drugim sposobem, w jaki informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym mogą być dodane do Twojego Profilu, jest dodanie Cię do tej produkcji przez osobę trzecią, np. innego(-ą) uczestnika(-czkę) produkcji. Gdy tylko i o ile tak się stanie, poinformujemy Cię o tym w osobnym powiadomieniu.

 4. Zarządzanie Profilem

  Po zarejestrowaniu możesz w każdej chwili dodać, zaktualizować lub zmienić informacje na stronie swojego Profilu. Masz również możliwość określenia tutaj, które dane chcesz udostępnić publicznie. Podczas rejestracji określasz, które dane chcesz udostępnić publicznie, tylko użytkownikom(-czkom) lub wyłącznie prywatnie.

 5. Oferty pracy / mieszkaniowe i Giełda

  Dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników(-czek), crew-united.com oferuje również możliwość tworzenia i publikowania ogłoszeń o pracę, mieszkaniowych i o innych produktach. W tym celu potrzebujemy Twojego nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Jeśli jesteś gościem portalu (niezarejestrowanym Użytkownikiem), potrzebujemy również Twojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, danych kontaktowych oraz hasła.

 6. Aktualności i informacje pocztą elektroniczną

  W nieregularnych odstępach czasu będziemy przesyłać Ci informacje o naszych usługach i produktach na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz w każdej chwili zrezygnować z tej usługi. Możesz to zrobić np. na swoim koncie użytkownika, ale także w każdym e-mailu, który otrzymasz od nas. W przypadku sprzeciwu nie poniesiesz oczywiście żadnych kosztów.

 7. Rejestracja na wydarzenia (np. Crew Call)

  Masz możliwość zarejestrowania się na organizowane przez nas wydarzenia. Są to obecnie głównie nasze imprezy Crew Call. W przypadku zamkniętej rejestracji wykorzystujemy dane zapisane w Twoim Profilu. W przypadku przyprowadzenia osoby towarzyszącej należy podać jej imię i nazwisko na odpowiednim formularzu. W przypadku otwartej rejestracji wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, działalność oraz adres e-mail.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli podasz nam swoje dane osobowe jako zarejestrowany(-a) Użytkownik(-czka), będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane na podstawie Umowy o użytkowanie zawartej z Tobą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO w celu zapewnienia Ci odpowiedniej funkcji crew-united.com, o którą poprosiłeś(-aś). Jeżeli podasz nam swoje dane jako niezarejestrowany(-na) Użytkownik(-czka) w celu skorzystania z funkcji crew-united.com (np. Giełda pracy), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Nasz uzasadniony interes odpowiada zamierzonemu celowi, a mianowicie możliwości zaoferowania Ci pożądanej funkcji.

Jeżeli Twoje dane zostały zarejestrowane u nas przez osoby trzecie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie jak najbardziej kompleksowego przeglądu Projektów. Zakładamy, że jesteś również zainteresowany(-a) pojawieniem się z imienia i nazwiska w odpowiednich Projektach.

Podstawą prawną dla otrzymywania aktualności i informacji drogą e-mailową jest art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z art. 95 DS-GVO i § 7 ust. 3 UWG (niem. Ustawa o nieuczciwej konkurencji). Naszym uzasadnionym interesem jest informowanie Cię o naszych własnych produktach.

Jeśli podczas rejestracji na imprezę przekażesz nam informacje o osobie towarzyszącej, wykorzystamy te informacje jedynie w celu zarejestrowania Was na imprezę i wydania identyfikatorów. To samo dotyczy sytuacji, w której korzysta się z otwartej rejestracji. Podstawa prawna tego przetwarzania jest w każdym przypadku oparta na art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionym celu.

Podane przez Ciebie dane osobowe udostępniamy wybranym instytucjom naukowo-badawczym, które mogą wykorzystać je do różnych Projektów badawczych. Starannie dobieramy instytucje badawcze i zapewniamy poprzez umowy, że dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu, a wyniki badań są publikowane wyłącznie anonimowo. Uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO), dla ochrony którego przekazanie i późniejsze przetwarzanie przez instytucję ma miejsce, jest umożliwienie, promowanie i prowadzenie badań naukowych.

Sprzeciw odnośnie celów badawczych: Jeśli mimo to w indywidualnych przypadkach chciał(a)byś sprzeciwić się przesyłaniu Twoich danych do celów badawczych, możesz dokonać odpowiednich ustawień w swoim Profilu i tym samym uniemożliwić przesyłanie swoich danych. Jeżeli chcesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych przez konkretną instytucję badawczą, prosimy o kontakt pod adresem podanym na powyższej stronie.

III. Odbiorca(-czyni) danych

W naszej firmie działy, które mają dostęp do Twoich danych, są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich wniosków. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, o ile nie możemy lub nie jesteśmy w stanie sami ich świadczyć. Ci zewnętrzni dostawcy usług to przede wszystkim dostawcy usług IT i usług telekomunikacyjnych.

Jeśli zarejestrujesz się jako aktor(ka), możesz wybrać opcję, że Twój Profil zostanie również udostępniony publicznie naszemu partnerowi Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos.de. Twoje dane będą następnie automatycznie synchronizowane między Crew United i schauspielervideos.de. Również w przypadku korzystania z usług wideo, przekazujemy Twoje dane Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos, aby móc udostępnić Ci te usługi. W tych przypadkach przetwarzanie odbywa się w ramach solidarnej odpowiedzialności. (patrz poniżej, punkt IX.).

Zgodnie z wyżej opisanymi zasadami udostępniamy również publicznie dostępne dane osobowe wybranym instytutom i Projektom badawczym. Przegląd aktualnych Projektów badawczych wraz z danymi kontaktowymi i bardziej szczegółowym opisem odpowiedzialnej instytucji badawczej znajdziesz na stronie https://www.crew-united.com/pl/home/research.asp.

Przekazywanie danych do krajów trzecich zasadniczo nie ma miejsca lub odbywa tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji Twoich zamówień, jest wymagane przez prawo lub jeżeli wyraziłeś(-aś) na to zgodę.

IV. Okres przechowywania

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo posiadasz u nas konto użytkownika. Jeśli usuniesz swoje konto, usuniemy również Twoje dane osobowe. Nie dotyczy to jednak Twojego imienia i nazwiska i powiązań z Projektami, w których brałeś(-aś) udział. W tym przypadku, nadal mamy tu zgodnie z punktem II. 3. uzasadniony interes, o którym mowa powyżej. Co więcej, Twój udział w Projekcie jest prawdziwym faktem z zakresu sfery społecznej. Publikując te informacje, korzystamy z naszego prawa do wolności słowa, więc generalnie nie jesteśmy zobowiązani do ich usuwania zgodnie z art. 17 ust. 3 DS-GVO. Jeśli masz szczególne indywidualne powody do usunięcia tych danych, napisz do nas wiadomość na wskazany adres. Weźmiemy pod uwagę Twoje powody przy podejmowaniu decyzji o usunięciu Twoich danych.

Jeżeli przekażesz nam swoje dane jako gość lub dane osoby towarzyszącej podczas imprezy, dane te będą przechowywane do czasu wykonania przez nas zamówionej usługi, a następnie zostaną usunięte.

Jeśli nie będziemy kontynuować przechowywania danych zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną one w naszym systemie przez kolejny okres 24 miesięcy z przyczyn technicznych, w tym w formie kopii zapasowych. Jednakże dane te nie będą wtedy przetwarzane w żadnym innym celu i zostaną ostatecznie usunięte po upływie tego okresu.

V. Prawa podmiotu danych

Podstawowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych gwarantuje Ci pewne prawa, których możesz dochodzić od nas – o ile spełnione są wymogi prawne.

 • Art. 15 DS-GVO – Prawo do informacji podmiotu danych: Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jakie są to dane i w jakich okolicznościach są one przetwarzane.
 • Art. 16 DS-GVO – Prawo do sprostowania: Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania wszelkich dotyczących Ciebie niedokładnych danych osobowych. Masz również prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
 • Art. 17 DS-GVO – Prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Zwróć uwagę na wyjątek opisany w punkcie II. 4
 • Art. 18 DS-GVO – Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych.
 • Art. 20 DS-GVO – Prawo do przenoszenia danych: W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub w celu realizacji Umowy masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam udostępniłeś(-aś), w popularnym, ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony, lub do przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Art. 21 DS-GVO – Prawo do sprzeciwu: Masz prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które jest niezbędne z uzasadnionych powodów z naszej strony lub w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej.

  W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie danych ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do tych celów.

  Sprzeciw odnośnie celów badawczych: Jeśli mimo to w indywidualnych przypadkach chciał(a)byś sprzeciwić się przesyłaniu Twoich danych do celów badawczych, możesz dokonać odpowiednich ustawień w swoim Profilu i tym samym uniemożliwić przesyłanie swoich danych. Jeżeli chcesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych przez konkretną instytucję badawczą, prosimy o kontakt pod adresem podanym na powyższej stronie.
 • Art. 77 DSGVO w połączeniu z 19 BDSG (niem. Kodeks Cywilny). Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo złożyć skargę w dowolnym momencie w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza obowiązujące prawo.

Wycofanie zgody: Jeśli wyraziłeś(aś) zgodę, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wszystkie dane, które zostały przez nas przetworzone do momentu odwołania, pozostają w tym przypadku zgodne z prawem. W tym celu możesz dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika(-czki) lub wysłać wiadomość na adres [email protected] Jeśli poinformujesz nas w tej wiadomości, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail w przyszłości, nie będziemy już wysyłać wiadomości na podany przez Ciebie adres e-mail.

VI. Obowiązek udostępnienia danych

Nie masz żadnego zobowiązania umownego ani prawnego do przekazania nam danych osobowych. Jednak bez podania nam pewnych informacji nie będziemy w stanie zapewnić Ci naszych usług.

VII. Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji (w tym profilowania)

Nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, które mają skutki prawne dla Użytkownika(-czki) lub mają na niego/nią wpływ.

VIII. Przetwarzanie danych specyficznych dla Internetu

1. Pliki cookie i podobne technologie

W trakcie korzystania z witryny crew-united.com zapisywane są pliki cookie i wykorzystywane są podobne technologie, takie jak Local Storage.

Pliki cookie są małymi plikami, które są przechowywane na urządzeniu, z którego korzystasz i które dostarczają pewnych informacji podmiotowi, do którego należą. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla Użytkownika(-czki) i bardziej efektywna. Używamy zarówno tzw. sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, jak i tzw. trwałych plików cookie, które są przechowywane przez pewien okres czasu. Okres ten wynosi zazwyczaj tylko kilka godzin lub dni, ale w wyjątkowych przypadkach pliki cookie mogą być przez nas przechowywane nawet przez dwa lata.

Te pliki cookie dostarczają nam informacji o typie i wersji przeglądarki, strumieniu kliknięć URL (sekwencja stron, które odwiedzasz na naszej stronie internetowej), dacie i godzinie Twojej wizyty na naszym portalu oraz numerze pliku cookie, ale nie o Twoim nazwisku, adresie, adresie e-mail lub adresie IP.

Pliki cookie ustawione bezpośrednio przez crew-united.com służą przede wszystkim celom statystycznym, na przykład poprzez poinformowanie nas, które treści na naszej stronie są najczęściej odwiedzane. Używamy tych informacji, aby uczynić stronę internetową bardziej wygodną dla naszych Użytkowników(-czek). Wyniki statystyczne dotyczące typu przeglądarki i systemu operacyjnego pozwalają nam również na optymalizację wyglądu naszej strony internetowej. Ponadto chcielibyśmy zaoferować użytkownikom(-czkom) crew-united.com treści i usług, które są dla nich tak istotne, jak to tylko możliwe. W tym celu my lub nasi partnerzy automatycznie analizujemy informacje zawarte w plikach dziennika (logach) lub plikach cookies.

Po drugie, oferujemy Ci pewne komfortowe funkcje za pomocą plików cookie i innych technologii, np. wyświetlanie ostatnio odwiedzanych stron lub zapisywanie wyników wyszukiwania.

Jeśli chcesz zapobiec używaniu plików cookie, Twoja przeglądarka ma możliwość zablokowania przyjmowania i przechowywania nowych plików cookie. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie; można jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby preferencyjnie odrzucała pliki cookie. Instrukcje dotyczące zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki. Odpowiednie ustawienia przeglądarki mają zastosowanie tylko do danego urządzenia, na którym je wprowadzasz. Jeśli używasz innego urządzenia, zmieniasz oprogramowanie przeglądarki lub instalujesz ją ponownie, będziesz musiał(a) ponownie dokonać ustawień.

Przegląd plików cookie

Nazwa pliku cookie Źródło Maksymalny czas przechowywania
ASPSESSIONID[CODE] www.crew-united.com Sesja
clientToken www.crew-united.com Sesja
memberToken www.crew-united.com Sesja do 2 miesięcy
cuPro www.crew-united.com Sesja do 2 miesięcy
ccb www.crew-united.com 2 lata
_gat Google Analytics 1 minuta
_gid Google Analytics 24 godziny
_ga Google Analytics 2 lata
AMP_TOKEN Google Analytics od 30 sekund do 1 roku
_gac_[property-id] Google Analytics 90 dni
_fbp Facebook 90 dni

2. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa wyżej wymienionych plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika(-czkę) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy anonimizację adresu IP. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

W imieniu crew-united.com Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach współpracy z Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik(-czka) może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Możesz również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionym celu. Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika(-czki) (np. ID użytkownika(-czki)) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 26 miesiącach. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

3. JustWatch

Korzystamy z usługi Streaming-Guide JustWatch firmy JustWatch GmbH, Boxhagener Str. 18, 10245 Berlin. W tym celu dodaliśmy do naszych stron widżet z JustWatch, aby pokazać Ci dostępność danego filmu lub serialu w portalach streamingowych. Widżety te są rozpoznawalne dzięki logo JustWatch. Po kliknięciu na jeden z przycisków widżetu, połączona usługa transmisji strumieniowej przydzieli Ci identyfikator, którego JustWatch i połączona usługa transmisji strumieniowej mogą użyć do śledzenia, czy dotarłeś(-aś) do strony połączonej przez nasz link. Aby zlokalizować informacje o transmisji strumieniowej w widżecie, Twój adres IP jest szyfrowany i przesyłany do serwera JustWatch w Unii Europejskiej. Te informacje nie mogą być przypisane do Ciebie osobiście.

Podstawą prawną korzystania z JustWatch jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionym celu.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych i ochrony danych w JustWatch można znaleźć na stronie: https://www.justwatch.com/pl/privacy-policy.

4. Facebook Pixel

Używamy „Facebook Pixel” z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wywołując Pixel z Twojej przeglądarki, Facebook może następnie rozpoznać, czy reklama na Facebooku odniosła sukces, np. doprowadziła do zakupu online. Otrzymujemy z Facebooka tylko dane statystyczne bez odniesienia do konkretnej osoby. Pozwala nam to mierzyć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Ponadto, dane zbierane przez „Facebook Pixel” są wykorzystywane w pewnych sytuacjach do odtwarzania reklamy specyficznej dla grupy docelowej. W szczególności, jeśli jesteś zalogowany(-a) na Facebooku, odsyłamy Cię do jego Polityki prywatności https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli chcesz zapobiec wykorzystywaniu danych pikselowych w reklamie ukierunkowanej, możesz to zrobić, ustawiając odpowiednie preferencje w naszym Consent Tool lub klikając następujące łącze: https://www.facebook.com/ads/settings. Alternatywnie, możesz wyłączyć „Facebook Pixel” na stronie Digital Advertising Alliance pod następującym linkiem: https://www.aboutads.info/choices/. O ile podczas korzystania z „Facebook Pixel” przetwarzane są przez nas dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

5. Cloudflare

Korzystamy z usług Cloudflare firmy Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA („Cloudflare”).

Korzystamy z rozproszonej globalnie sieci Content Delivery Network obsługiwanej przez Cloudflare, która umożliwia dostarczanie stron internetowych bez opóźnień. Content Delivery Network to usługa, dzięki której szczególnie duże pliki (takie jak grafiki, treści stron internetowych lub filmy) są dostarczane przez sieć serwerów rozmieszczonych regionalnie i dzięki temu mogą być szybciej dostępne dla użytkownika. W tym celu transfer informacji pomiędzy Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową jest przekierowywany technicznie przez sieć Cloudflare. Pozwala nam to również na korzystanie z Cloudflare w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności do obrony przed tak zwanymi atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service), jako zapory sieciowej (WAF) oraz do szyfrowania SSL Twojego połączenia z serwerem internetowym. Korzystanie z Cloudflare pozwala nam na analizowanie ruchu pomiędzy Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową, filtrowanie komunikacji pomiędzy naszymi serwerami pod kątem potencjalnie złośliwego ruchu oraz szyfrowanie Twojego dostępu do naszej strony w trakcie przesyłania danych. Cloudflare przetwarza w tym celu dane dostępowe Użytkownika, czyli wymienione w punkcie II. 1. a. dane dziennika serwera. Dane nie są przechowywane w postaci zindywidualizowanej.

Przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach odbywa się w naszym imieniu. W przypadku przekazywania danych do USA zawarliśmy z firmą Cloudflare standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć pod tym linkiem: https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf.

Podstawą prawną korzystania z Cloudflare jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionych celach bezbłędnego, nieprzerwanego i bezpiecznego udostępniania naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć na stronach: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ oraz https://www.cloudflare.com/en-gb/gdpr/introduction/.

6. Zawartość stron zewnętrznych dostawców

Na naszych stronach internetowych zamieszczamy linki do treści pochodzących od zewnętrznych dostawców, takich jak Youtube czy Justwatch. O ile Użytkownik(-czka) nie wyraził(a) osobno zgody na wykorzystanie plików cookie lub podobnych technologii, będziemy wyświetlać jedynie miniaturki i/lub linki do treści na naszej stronie. Jeśli klikniesz na miniaturkę lub link, zostaniesz przeniesiony(-a) do ofert odpowiedniego dostawcy zewnętrznego. Informacje na temat przetwarzania danych, które ma tam miejsce, można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych osobowych tego dostawcy.

IX. Wspólne przetwarzanie z Schauspielervideos

Crew United prowadzi wspólne logowanie dla aktorów i agencji aktorskich, jak również wspólne zarządzanie Profilem dla crew-united.com i schauspielervideos.de, które są technicznie realizowane poprzez stronę internetową i infrastrukturę techniczną crew-united.com. Schauspielervideos świadczy również pewne usługi wideo dla Crew United. W tym kontekście niezbędny zasób danych Crew United jest przekazywany do Schauspielervideos. W zamian za to Schauspielervideos odsyła dane obrazów i odniesienia do danych wideo przechowywanych przez Schauspielervideos, które następnie Crew United wprowadza do swojej własnej bazy danych.

Dla tych operacji, my i Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmioty solidarnie odpowiedzialne. W tym celu przekazujemy Ci nasze informacje zgodnie z art. 13 DSGVO niezależnie od siebie, w zależności od usługi, za pośrednictwem której się rejestrujesz. Jeśli chodzi o Twoje prawa do ochrony danych osobowych lub inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się zarówno z nami, jak i z firmą Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos, której dane kontaktowe są następujące:

Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos
Brunnenstr. 29
D-10119 Berlin
Tel.: +49 30 99 19 49 70
E-mail: [email protected]
Internet: www.schauspielervideos.de

Inspektor ochrony danych osobowych w Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos to:
Heiko Franke
Franke & Partner GmbH & Co KG
Wagenfeldstr. 2
D-33332 Gütersloh
E-mail: [email protected]

X. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania

Podejmujemy wszelkie możliwe środki ostrożności, aby chronić i zabezpieczać Twoje dane. Pytania i uwagi dotyczące prywatności są mile widziane, wystarczy w tym celu wysłać e-mail na adres [email protected]


Monachium, maj 2019 r