crew-united.com Pareiškimas apie privatumo apsaugą

„Crew United, Lutz und Zenglein GbR“ Fraunhoferstr. 6, 80469 Miunchenas, Vokietija (toliau „crew united“ arba „mes“) valdo internete adresu https://www.crew-united.com/ esantį ir jam priklausančiame pakatologyje prieinamą interneto portalą (toliau „crew-united.com“).

Šiuo Pareiškimu apie privatumo apsaugą „Crew United“ nori Jus informuoti, kokie ir kokios formos duomenys tvarkomi, kai lankotės crew-united.com svetainėje, prireikus, užsiregistruojate ir kuriate profilį arba naudojate kitas crew-united.com funkcijas. Tokiu būdu įgyvendiname ir savo pareigą Jus informuoti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 ir 14 straipsnius.

I. Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys

Asmuo, kuris atsako už duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi tvarkant duomenis svetainėje crew-united.com:

„Crew United, Lutz und Zenglein GbR“
Fraunhoferstr. 6
80469 Miunchenas
Vokietija
El. paštas: [email protected]
Telefonas: +49 89 20244030

Mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys:
„Crew United, Lutz und Zenglein GbR“
- duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas -
Fraunhoferstr. 6
80469 Miunchenas
Vokietija
[email protected]

Glaudžiai bendradarbiaujame su „Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos“, https://www.schauspielervideos.de/, siekdami bendro prisijungimo prie abiejų portalų ir vienos duomenų bazės. FUž šios duomenų bazės palaikymą ir redagavimą atsakome kartu su „Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos“ pagal BDAR 26 straipsnį. Išsamesnė informacija apie tai pateikta Pareiškimo apie privatumo apsaugą IX dalyje.

II. Asmens duomenys, duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

1. Asmens duomenys

Vadovaujantis BDAR, asmens duomenys – tai „bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta (toliau „duomenų subjektas“); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius .

 1. Bendrosios svetainės naudojimo sąlygos

  „crew-united“ internetinėmis svetainėmis galite naudotis mums nenurodydami asmens duomenų. Tokiu atveju, Jums lankantis svetainėje crew-united.com nerenkame ir nekaupiame jokių asmens duomenų. Mūsų žurnalo failai yra visiškai nuasmeninti.

  Tačiau nepaisant esamų pagrindinių sąlygų, kiekvienas žiniatinklio serveris automatiškai registruoja apsilankymus svetainėse. Apsilankymo svetainėje atveju, siekdamas palaikyti sistemos saugumą, mūsų interneto svetainės administratoriaus žiniatinklio serveris įrašo

  • Jūsų IP adresą
  • prieigos datą ir laiką
  • URL
  • žiūrėtą turinį bei
  • perduotą informaciją

  Ši informacija mums lieka anoniminė. Todėl nustatyti asmens neįmanoma.

 2. Profilio registracija ir kūrimas

  Galite užsiregistruoti „Crew United“ ir sukurti: laisvai samdomo specialisto, aktoriaus, įgarsintojo arba dainininko, agentūros, filmų kūrimo, nuomos arba platinimo, paslaugų teikėjo, produktų gamintojo, prekybininko arba kitos įmonės profilį.

  Iš esmės galite pasirinkti, kuriuos savo duomenis pateiksite mums ir viešajai erdvei. Yra keletas privalomai nurodytinų duomenų, kuriuos privalote pateikti mums, kad galėtume Jus įtraukti į duomenų bazę.

  Privalomi duomenys

  Bet kuriuo atveju, siekiant užbaigti registraciją, mums reikalinga informacija apie naudotojo vardą ir slaptažodį.

  Kiti privalomi duomenys priklauso nuo situacijos, t. y., ar Jūs jungiatės kaip asmuo, ar kaip įmonė.

  Jei registruojatės kaip laisvai samdomas specialistas ar aktorius, tam, kad galėtume parengti profilį, mums reikia Jūsų

  • vardo ir pavardės
  • gatvės ir namo numerio
  • pašto kodo ir miesto
  • šalies
  • telefono numerio
  • el. pašto adreso
  • mobiliojo telefono numerio
  • Jūsų lyties
  • gimimo datos
  • vaidinamo amžiaus (tik aktorių)
  • profesijos
  • tiesioginės darbo vietos
  • pirmosios gyvenamosios vietos
  • Vokietijos žemės
  • kalbos (-ų)
  • ūgio (tik aktorių)
  • kūno sudėjimo (tik aktorių)
  • etninių bruožų (tik aktorių)
  • plaukų spalvos (tik aktorių)
  • plaukų ilgio (tik aktorių)
  • akių spalvos (tik aktorių)
  • pilietybės

  Jei registruojate įmonę, mums reikia

  • įmonės pavadinimo ir kontaktinio asmens
  • veiklos srities
  • gatvės ir namo numerio
  • pašto kodo ir miesto
  • šalies
  • telefono numerio
  • el. pašto adreso
  • fakso arba mobiliojo telefono numerio

  Neprivalomi duomenys

  Galite pateikti kai kuriuos neprivalomus duomenis. Jie priklauso nuo to, kokiu statusu registruojatės.

  Duomenys, kuriuos pateikia laisvai samdomi specialistai:

  • aprašymas apie save
  • specifinės žinios
  • nuosava įranga
  • licencijos
  • išsilavinimas
  • kitos nuorodos
  • pageidaujama darbo sritis
  • asociacijos
  • galimybės apsigyventi
  • sąskaitų išrašymo būdas
  • filmavimo patirtis užsienyje
  • agentūra

  Duomenys, kuriuos pateikia aktoriai:

  • svoris
  • išdirbis
  • dialektai
  • balso tipas
  • dainavimas
  • instrumentai
  • įgūdžiai (sportas)
  • specifinės žinios
  • licencijos
  • galimybės apsigyventi
  • sąskaitų išrašymo būdas
  • filmavimo patirtis užsienyje
  • agentūros
  • spaudos agentūra

  Įmonės nurodo su įmone susijusius duomenis, pvz., įmonės steigimo metus, darbuotojų skaičių ir veiklos aprašymą.

 3. Dalyvavimas gamyboje

  Duomenys renkami, tvarkomi ir skelbiami crew-united.com siekiant parodyti kino kūrėjų profesinę patirtį ir kitų asmenų bei įmonių dalyvavimą taip užtikrinant patikrinamumą, skaidrumą ir dokumentavimą.

  Viena iš crew-united.com pagrindinių funkcijų – parodyti kino kūrėjų bei bei kitų dalyvių (pvz., prodiuserių) bendradarbiavimą ir kitokį dalyvavimą gamyboje, kinematografijos arba audiovizualiniuose kūriniuose (toliau „Projektas“). Čia priskiriama ne tik su projektu susijusi pavardė ir konkreti veikla, bet ir informacija, su kuo buvo bendradarbiauta projekte ir kokiose veiklose projekte tie kiti asmenys ir įmonės dalyvavo.

  Tuo tikslu savo profilyje galite nurodyti arba tiesiogiai nukreipti į visą gamybą, kurioje dalyvavote ir kuri jau yra crew-united.com. Tokiu būdu būsite matomi greta visų kitų projekto dalyvių. Jei projekto, kurį norėtumėte įtraukti į savo profilį, dar nėra, tuomet turite jį įkelti.

  Kitas būdas pasiekti informaciją apie Jūsų profesinę patirtį Jūsų profilyje yra toks, kuomet trečiasis asmuo, pavyzdžiui, kitas gamybos dalyvis, prideda Jus prie šios gamybos. okiu atveju mes Jus informuosime atskira žinute apie šį faktą.

 4. Profilio tvarkymas

  Jeigu užsiregistravote, savo profilio puslapyje informaciją galite bet kada pridėti, atnaujinti arba keisti. Be to galite pasirinkti, kuri informacija bus matoma viešai. Registruodamiesi pasirinkite, kurią informaciją norite skelbti viešai, tik tarp narių ar palikti tik privačią.

 5. Darbų, apgyvendinimo ir rinkos pasiūlymai

  Be to, registruotiems nariams ir svečiams crew-united.com siūlo galimybę kurti ir talpinti skelbimus dėl darbo, apgyvendinimo ir kitų produktų. Tam mums prireiks Jūsų vardo ir pavardės, el. pašto adreso ir telefono numerio. Jei esate svečias, mums papildomai reikės vardo, pavardės / Jūsų įmonės pavadinimo, kontaktinio asmens duomenų ir slaptažodžio.

 6. Naujienos ir informacija el. paštu

  Atsitiktiniais intervalais Jūsų nurodytu el. pašto adresu siųsime Jums naujienas apie mūsų pačių teikiamas paslaugas ir produktus. Jei šios paslaugos nenorite, galite bet kada jos atsisakyti. Tą galite padaryti, pavyzdžiui, savo paskyroje arba kiekviename mūsų siunčiamame el. laiške. Žinoma, atsisakymas Jums nieko nekainuoja.

 7. Prisijungimas prie renginių (ypač „Crew Calls“)

  Galite prisijungti prie mūsų organizuojamų renginių. Visų pirma, šiuo metu tai yra mūsų „Crew Calls“. IUždaros registracijos atveju naudojame Jūsų profilyje pateiktus duomenis. Jei norėtumėte atsivesti lydintį asmenį, prašome atitinkamoje formoje nurodyti jo vardą ir pavardę. Atviros registracijos atveju renkame Jūsų vardo ir pavardės, Jūsų veiklos ir el. pašto adreso duomenis.

2. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Jeigu registruodamiesi nariu mums pateikiate savo asmens duomenis, Jūsų pateiktus duomenis tvarkome naudojimo sutarties pagrindu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktą, siekdami suteikti Jums galimybę naudotis norima crew-united.com funkcija. Jeigu norėdami užsakyti crew-united.com funkciją (pvz., darbo biržos funkciją), savo duomenis mums pateikiate svečio statusu, taikomas teisinis pagrindas nurodytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punkte. Mūsų teisėtas interesas atitinka siekiamą tikslą, o būtent – suteikti galimybę Jums naudotis norima funkcija.

Jeigu Jūsų duomenis mums perduoda trečiosios šalys, Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu interesu, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas – pateikti kuo išsamiau aprašytus projektus. Manome, kad Jūs taip pat siekiate būti rodomi kiekviename atitinkamame projekte.

Teisinis pagrindas gauti naujienas ir informaciją el. paštu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas, siejamas su 95 straipsniu ir UWG 7 straipsnio 3 dalimi. Mūsų teisėtas interesas – Jus informuoti apie mūsų pačių produktus.

Jeigu dėl registracijos į renginį mums perduosite lydinčio asmens duomenis, juos naudosime tik Jus registruodami į renginį ir išduodami vardinę kortelę. Tas pats taikoma ir atviros registracijos atveju. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas susijęs su anksčiau nurodytu tikslu.

Jūsų viešai skelbiamus asmens duomenis teiksime pasirinktoms mokslinių tyrimų organizacijoms, kurios šiuos duomenis galės naudoti įvairiems mokslinių tyrimų projektams. Mokslinių tyrimų organizacijas kruopščiai atrenkame ir sutarčių pagrindu užtikriname, kad asmens duomenys bus naudojami tikslingai, o tyrimų rezultatai bus skelbiami tik anonimiškai. Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas), kurį užtikrindama institucija perduoda, o po to – tvarko duomenis, yra leisti vykdyti, skatinti ir atlikti mokslinius tyrimus.

Nesutikimas dėl mokslinių tyrimų tikslų: jei visgi atskiru atveju nesutinkate su duomenų perdavimu mokslinių tyrimų tikslais, savo profilyje galite pasirinkti atitinkamą nustatymą ir išimti savo duomenis, kad jie nebūtų perduoti. Jei nesutinkate, kad Jūsų duomenis tvarkytų konkreti mokslinių tyrimų organizacija, kreipkitės aukščiau nurodytame puslapyje esančiu adresu.

III. Duomenų gavėjai

Mūsų įmonėje Jūsų duomenys prieinami skyriams, kurie yra atsakingi už užklausų tvarkymą. ZBe to, dirbame su išoriniais paslaugų teikėjais, kadangi šių paslaugų patys negalime visai arba dalinai užtikrinti. Tokie išoriniai paslaugų teikėjai teikia IT ir telekomunikacijų paslaugas.

Išorinių gavėjų atžvilgiu, Crew United tikslas - padaryti jūsų profilį ir informaciją viešai prieinamą, kad jus galėtų rasti potencialūs klientai. Savo naudotojų profilius padarome prieinamus per savo svetainę, tačiau duomenis taip pat teikiame per pasirinktus papildomus partnerius (šiuo metu, pavyzdžiui, per Seriotec GmbH, Wolfratshauser Str. 157c, 81479 Miunchenas, programinę įrangą Yamdu) per sąsajas, kad potencialūs klientai galėtų juos dar geriau rasti. Tai apima ir viešai matomus duomenis, ir duomenis, kuriuos kitu atveju gali matyti tik Crew United nariai. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, kad tam tikri duomenys per sąsajas būtų rodomi tik potencialiems klientams.

Jei registruojatės kaip aktorius (-ė), galite pasirinkti parinktį, kad Jūsų profilis būtų viešai prieinamas ir pas mūsų partnerį „Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos.de“. Tuomet Jūsų duomenys ateityje bus automatiškai sinchronizuojami su „Crew United“ ir schauspielervideos.de. Jei ieškote vaizdo paslaugų, Jūsų duomenis perduodame „Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos“, kad būtų galima Jums pasiūlyti tokias paslaugas. Tokiais atvejais duomenys tvarkomi bendros atsakomybės principu. (Taip pat žr. IX dalį).

Vadovaudamiesi aukščiau nurodytais pagrindais, viešai skelbiamus asmens duomenis perduodame pasirinktiems mokslinių tyrimų institutams ir projektams. Mokslinių tyrimų projektų su kontaktiniais duomenimis apžvalgą ir išsamų atsakingos mokslinių tyrimų organizacijos aprašymą rasite adresu https://www.crew-united.com/de/home/research.asp.

Iš esmės duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms arba tik tada, kai to reikia vykdant Jūsų užsakymus, kai yra privaloma pagal įstatymus arba kai Jūs su tuo sutinkate.

IV. Laikymo trukmė

Paprastai Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol pas mus yra Jūsų paskyra. Jei pašalinsite paskyrą, pašalinsime ir Jūsų asmens duomenis . Tai netaikoma Jūsų vardui ir pavardei bei sąsajoms su konkrečiais projektais, kuriuose dalyvavote. Tokiu atveju turime II.3 punkte įvardytą teisėtą interesą. Be to, Jums dalyvaujant projekte kalbama apie faktines aplinkybes socialinėje sferoje. Skelbdami vertiname savo teisę į saviraiškos laisvę, todėl, paprastai vadovaudamiesi BDAR 17 straipsnio 3 dalimi, neprivalome ištrinti. SJei turite svarias asmenines priežastis pašalinti, parašykite mums pranešimą nurodytais adresais. Tuomet atsižvelgsime į Jūsų priežastis dėl pašalinimo.

Jei duomenis pateiksite svečio statusu arba per lydintįjį asmenį renginyje, duomenys bus saugomi tol, kol įvykdysime Jūsų pageidaujamą paslaugą, o tuomet pašalinsime.

Jeigu dėl ką tik nurodytų priežasčių duomenų ilgiau nesaugosime, jie liks mūsų sistemoje 24 mėnesius dėl techninių priežasčių – atsarginės kopijos forma. Tačiau duomenys nebebus tvarkomi kitu tikslu ir vėliausiai po šio laikotarpio bus galutinai pašalinti.

V. Duomenų subjekto teisės

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Jums užtikrina tam tikras teises, kurias galite taikyti mūsų atžvilgiu, jei tam yra teisinės sąlygos.

 • BDAR 15 straipsnis. Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis: turite teisę iš mūsų pareikalauti patvirtinti, ar Jūsų asmens duomenys tvarkomi, ir jei taip, tai kokie ir kokiomis duomenų tvarkymo aplinkybėmis.
 • BDAR 16 straipsnis. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis: turite teisę reikalauti iš mūsų nedelsiant ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdami papildomą pareiškimą.
 • BDAR 17 straipsnis. Teisė reikalauti ištrinti duomenis: turite teisę iš mūsų reikalauti nedelsiant ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį į II.4 punkte aprašytą išimtį
 • BDAR 18 straipsnis. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: turite teisę iš mūsų reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.
 • BDAR 20 straipsnis. Teisė į duomenų perkeliamumą: kai Jūsų mums perduoti duomenys tvarkomi sutikimo arba sutarties vykdymo pagrindu, turite teisę gauti juos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir mums leisti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui nesudarant tam kliūčių arba šiuos duomenis tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui, jei techniškai tai įmanoma.
 • BDAR 21 straipsnis. Teisė nesutikti: turite teisę dėl priežasčių, susijusių su konkrečia padėtimi, bet kada nesutikti su su Jumis susijusių asmens duomenų, kurių mums reikia dėl mūsų teisėto intereso arba kad būtų galima atlikti viešojo intereso užduotį, arba su viešosios valdžios funkcijų vykdymu susijusiu tvarkymu.

  Jei nesutiksite, Jūsų asmens duomenų daugiau nebetvarkysime, nebent galėtume pateikti įtikinamų teisėtų priežasčių, viršijančių Jūsų interesus, teises ir laisves, dėl tvarkymo arba duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kadangi Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kada nesutikti su duomenų tvarkymu. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų asmens duomenų tuo tikslu daugiau nebetvarkysime.

  Nesutikimas dėl mokslinių tyrimų tikslų: jei visgi atskiru atveju nesutinkate su duomenų perdavimu mokslinių tyrimų tikslais, savo profilyje galite pasirinkti atitinkamą nustatymą ir išimti savo duomenis, kad jie nebūtų perduoti. Jei nesutinkate, kad Jūsų duomenis tvarkytų konkreti mokslinių tyrimų organizacija, kreipkitės aukščiau nurodytame puslapyje esančiu adresu.
 • BDAR 77 straipsnis, siejamas su BDSG 19 straipsniu. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: jei manote, kad su Jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančius įstatymus, turite teisę bet kada priežiūros institucijai – ypatingai gyvenamosios, darbo arba įtariamo pažeidimo vietos valstybės narės teritorijoje – pateikti skundą.

Sutikimo atšaukimas: jei mums pateikėte sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti. Visi duomenų tvarkymai, kuriuos vykdėme prieš Jums pateikiant nesutikimą, šiuo atveju išlieka teisėti. Tuo tikslu savo paskyroje galite pasirinkti atitinkamą nustatymą arba nusiųsti pranešimą adresu [email protected]. Jeigu šiame pranešime nurodysite daugiau nepageidaujantys gauti el. laiškų, Jūsų nurodytu el. pašto adresu pranešimų nebesiųsime.

VI. Įpareigojimas teikti duomenis

Jūs neturite jokios sutartinės ar teisinės pareigos teikti mums asmens duomenis. Tačiau negavę Jūsų duomenų negalime teikti savo paslaugų.

VII. Automatinis sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą)

Nenaudojame jokio automatinio sprendimų priėmimo, kuris darytų neigiamų teisinių pasekmių arba darytų Jums poveikį.

VIII. Su internetu susijusių duomenų tvarkymas

1. Userback

Šioje svetainėje naudojame "Userback" paslaugą - atsiliepimų teikimo priemonę, kurią teikia Userback Pty. Ltd., 9 Aspire St, Rochedale QLD 4123, Australija. Naudodamiesi šia priemone suteikiame prieigą prie mūsų DUK ir galimybę susisiekti su mumis bei pateikti atsiliepimus. Įterptasis "Userback" valdiklis taip pat leidžia mums rinkti jūsų asmens duomenis. Tai gali būti ne tik konkretus jūsų mums siunčiamų žinučių turinys, bet ir toliau nurodyta informacija.

 • El. pašto adresas
 • Vardas
 • Ekrano nuotraukos
 • Kiti priedai

Duomenys tvarkomi Userback Pty. Ltd. serveriuose. Tuomet "Userback" panaudos pateiktą informaciją, kad galėtų sistemingai pateikti mums jūsų atsiliepimus. Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi už ES/EEE ribų ir duomenų apsaugos lygis neatitinka Europos standarto, su "Userback" sudarėme galiojančias Europos Sąjungos standartines sutarčių sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis pagal mūsų duomenų tvarkymo sutartį (BDAR 28 straipsnis). SCCs.

Teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punktas, kai mūsų teisėtas interesas yra anksčiau minėtas tikslas.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi mūsų bendravimo laikotarpiu, o pasibaigus veiksmui bus ištrinti.

2. JustWatch

Naudojame "JustWatch GmbH", Boxhagener Str. 18, 10245 Berlynas, teikiamą transliacijų gidą "JustWatch". Šiuo tikslu į savo puslapius įterpėme "JustWatch" valdiklį, kuris parodo, ar atitinkamas filmas arba serialas yra prieinamas srautinio transliavimo platformose. Šiuos valdiklius galima atpažinti pagal "JustWatch" logotipą. Įjungus valdiklį, užmezgamas ryšys su "JustWatch" serveriais, kad turinys būtų pateiktas jums. Paspaudus vieną iš valdiklių mygtukų, susietoji transliacijos paslauga jums priskiria ID, todėl "JustWatch" ir susietoji transliacijos paslauga gali atsekti, ar į puslapį patekote per mūsų nuorodą. Siekiant lokalizuoti srautinės transliacijos informaciją valdiklyje, jūsų IP adresas užšifruojamas ir perduodamas į "JustWatch" serverį Europos Sąjungoje. Ši informacija negali būti asmeniškai susieta su jumis.

"JustWatch" naudojimo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punktas.) Mūsų teisėtas interesas yra anksčiau minėtas tikslas.

Daugiau informacijos apie "JustWatch" duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą rasite adresu: https://www.justwatch.com/de/privacy-policy.

3. Cloudflare

Naudojamės "Cloudflare" paslaugomis, kurias teikia Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA.

Naudojame "Cloudflare" pasauliniu mastu paplitusį turinio teikimo tinklą (CDN), kuris palengvina sklandų duomenų teikimą mūsų svetainėje. Turinio teikimo tinklas - tai paslauga, kuri efektyviai pateikia didelius failus, pavyzdžiui, grafiką, svetainės turinį ar vaizdo įrašus, per geografiškai išsklaidytų serverių tinklą. Techninis procesas apima informacijos perdavimo tarp jūsų naršyklės ir mūsų svetainės nukreipimą per "Cloudflare" tinklą. Šis naudojimas leidžia mums pasitelkti "Cloudflare" saugumo priemones, ypač kovojant su DDoS (angl. Distributed Denial of Service) atakomis, veikiant kaip žiniatinklio programų ugniasienei (angl. Web Application Firewall, WAF) ir užtikrinant jūsų ryšio su žiniatinklio serveriu SSL šifravimą. Naudodamiesi "Cloudflare" galime analizuoti srautą tarp jūsų naršyklės ir mūsų svetainės, filtruoti galimus kenkėjiškus duomenis tarp mūsų serverių ir šifruoti jūsų prieigą prie mūsų svetainės duomenų perdavimo metu. Šiais tikslais "Cloudflare" apdoroja jūsų prieigos duomenis, ypač II skyriuje minėtus serverio žurnalo duomenis. 1. a. Svarbu pažymėti, kad asmens duomenys nėra saugomi atpažįstama forma.

Duomenys minėtais tikslais tvarkomi mūsų vardu. Siekdami palengvinti duomenų perdavimą į JAV, su "Cloudflare" įgyvendinome ES Komisijos paskelbtas standartines sutarties sąlygas. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf.

"Cloudflare" naudojimo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punktas.) Mūsų teisėtas interesas yra anksčiau minėti tikslai - sklandžiai, be klaidų ir trikdžių teikti mūsų svetainę ir užtikrinti jos saugumą.

Išsamesnės informacijos apie duomenų tvarkymą ir privatumą su "Cloudflare" rasite adresu: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ as well as https://www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/.

4. Papildomas trečiųjų šalių turinys

Siekdami padidinti savo paslaugų patogumą naudotojui, į jas įtraukiame įvairių trečiųjų šalių turinį. Šį turinį aktyvuojame tik tada, kai aktyviai su juo sąveikaujate; kitu atveju jis lieka neaktyvus. Tokiais atvejais jūsų įrenginys užmezga ryšį su šių paslaugų teikėjų serveriais. Šie paslaugų teikėjai gali tvarkyti asmens duomenis ir naudoti technologijas naudotojo elgsenai sekti - šių aspektų mes nekontroliuojame. Todėl rekomenduojame ieškoti papildomos informacijos pas atitinkamus paslaugų teikėjus.

Naudojamės toliau nurodytomis paslaugomis:

5. Interneto analizė, stebėjimas ir optimizavimas

Tikslai: Interneto analizė naudojama vartotojų elgsenai vertinti; tai gali būti anoniminė informacija apie lankytojų elgseną, interesus arba demografinė informacija, pvz., amžių ar lytį. Tai leidžia mums, pavyzdžiui, nustatyti, kada dažniausiai naudojamasi mūsų internetiniu pasiūlymu, jo funkcijomis ar turiniu. Be to, galime suprasti, kurias sritis reikia optimizuoti. Be interneto analizės, taip pat galime taikyti testavimo procedūras, pavyzdžiui, siekdami išbandyti ir optimizuoti įvairias mūsų internetinio pasiūlymo versijas ar jo sudedamąsias dalis.

Duomenų kategorijos:

 • Pseudoniminiai naudojimo duomenys (pvz., aplankyti tinklalapiai, naudojami elementai ir techninė informacija, pvz., prieigos laikas), meta-/komunikacijos duomenys (pvz., informacija apie įrenginį).
 • Naudodamiesi "Google Analytics" naudojame IP maskavimo procedūrą (t. y. pseudonimizavimą sutrumpinant IP adresą).

Naudojami paslaugų teikėjai

 • Google Analytics, Google Tag Manager
  Teikėjai: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
  Trečiųjų šalių perkėlimai: Šio proceso metu "Google" gali perduoti duomenis gavėjams trečiosiose šalyse. Šiais tikslais "Google" su atitinkamais gavėjais yra sudariusi standartines sutartis, išskyrus atvejus, kai Komisijos sprendimu užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis. Su standartinėmis sutarčių sąlygomis galima susipažinti čia, čia ir čia.

Teisinis pagrindas: Agreement (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR).

Saugojimo trukmė: "Google Analytics" surinkti duomenys saugomi 30 dienų.

6. Mūsų platformos ir mūsų platformai skirta reklama

Pakartotinė rinkodara ir konversijų stebėjimas

Tikslai: Savo svetainėje naudojame pakartotinės rinkodaros ir konversijų stebėjimo technologijas. Tai leidžia mums pateikti savo vartotojams tikslinę reklamą, atsižvelgiant į jų interesus. Analizuojame vartotojų sąveiką mūsų svetainėje, todėl galime rodyti tikslinę reklamą vartotojams kitose svetainėse ar platformose net po to, kai jie apsilankė mūsų svetainėje. Be to, iš atitinkamų platformų gauname informaciją apie mūsų reklamos kampanijų sėkmę, kurią savo ruožtu naudojame savo reklamos pastangoms optimizuoti.

Duomenų kategorijos:

 • Pseudoniminių duomenų naudojimas (pvz., aplankyti tinklalapiai ir panaudoti elementai, techninė informacija, prieigos laikas), metaduomenys ir (arba) ryšio duomenys (pvz., informacija apie įrenginį).
 • Interesai
 • Demografiniai duomenys

Naudojami paslaugų teikėjai:

 • Facebook Pixel
  Teikėjai: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija
  Trečiųjų šalių pavedimai: Šio proceso metu Meta Ireland Limited gali perduoti duomenis gavėjams trečiosiose šalyse. Šiais tikslais Meta su atitinkamais gavėjais yra sudariusi standartines sutarčių sąlygas, nebent Komisijos sprendimu būtų užtikrintas tinkamas apsaugos lygis. Galimybė susipažinti su standartinėmis sutarčių sąlygomis suteikiama čia, čia ir čia.
  Privatumo politika: https://en-us.facebook.com/privacy/

Teisinis pagrindas: Art. 6 Para. 1 a GDPR

7. Slapukai

7.1 Kodėl naudojame slapukus (ir panašias technologijas)?

Aukščiau minėtais tikslais saugome informaciją jūsų įrenginyje ir prieiname prie jame saugomos informacijos. Tam naudojami slapukai arba panašios technologijos, pavyzdžiui, lokali saugykla (dėl paprastumo bendrai vadinami "slapukais").

Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, kad galėtume jums teikti paslaugas (TTDSG 25 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Slapukai, kurie nėra griežtai būtini mūsų paslaugoms teikti, naudojami tik gavus aiškų jūsų sutikimą (TTDSG 25 straipsnio 1 dalis), kurį galite bet kada atšaukti per mūsų

suteikti su galimybe ateityje atšaukti.

Privatumo nuostatose taip pat galite peržiūrėti, kokie konkretūs slapukai yra saugomi ir kiek laiko jie lieka jūsų įrenginyje. Be to, rasite slapukų klasifikaciją pirmiau minėtais tvarkymo tikslais ir naudojamus paslaugų teikėjus.

7.2 Kokius slapukų tipus naudojame?

Naudojame nuolatinius ir laikinus slapukus ("sesijos slapukus"). Sesijos slapukai lieka jūsų įrenginyje tik tol, kol baigiasi naršymo sesija. Nuolatiniai slapukai išlieka jūsų įrenginyje tol, kol baigiasi jų galiojimo laikas arba jie ištrinami.

7.3 Būtini slapukai

Šie slapukai leidžia vykdyti pagrindines funkcijas ir yra būtini tinkamam svetainės veikimui užtikrinti.

7.4 Veiklos slapukai

Nustatyti slapukai ir apdoroti duomenys padeda mums analizuoti, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, tobulinti jums teikiamas paslaugas, išvengti klaidų ir išbandyti naujas funkcijas. Pagal jūsų naudojimą taip pat kuriami pseudoniminiai profiliai, pavyzdžiui, naudojant slapukų ID. Šiuose profiliuose daugiausia pateikiama informacija apie jūsų veiklą mūsų svetainėje ir sąveiką su jos elementais.

7.5 Rinkodaros slapukai

Čia nustatyti slapukai ir tvarkomi duomenys padeda mums ir trečiosioms šalims rodyti jums atitinkamą mūsų paslaugų rėmėjų turinį ir adresuoti jums mūsų skelbimus trečiųjų šalių puslapiuose ir pasiūlymuose. Paprastai formuojami tik pseudoniminiai profiliai, kuriuose pateikiama informacija apie jūsų veiklą, pomėgius, demografinę informaciją ar buvimo vietą. Ši informacija gali būti derinama su informacija iš mūsų arba trečiųjų šalių šaltinių. Šis apdorojimas taip pat gali vykti skirtinguose įrenginiuose.

7.6. Slapukų apžvalga

Slapuko pavadinimas Šaltinis Maksimalus saugojimo laikas
ASPSESSIONID[CODE] www.crew-united.com Seansas
clientToken www.crew-united.com Seansas
memberToken www.crew-united.com Seansas iki 2 mėnesių
cuPro www.crew-united.com Seansas iki 2 mėnesių
ccb www.crew-united.com 2 metai
_gat Google Analytics 1 minutė
_gid Google Analytics 24 valandos
_ga Google Analytics 2 metai
_ga_7DPHSYXZV1 Google Analytics 2 metai
AMP_TOKEN Google Analytics nuo 30 sekundžių iki 1 metų
_gac_[property-id] Google Analytics 90 dienų
_fbp Facebook 90 dienų

IX. Bendras duomenų tvarkymas

1. Su "Schauspielervideos"

"Crew United" administruoja bendrą aktorių bei jų talentų agentūrų prisijungimą ir profilių valdymą svetainėse crew-united.com ir schauspielervideos.de. Tai techniškai įgyvendinama per crew-united.com svetainę ir techninę infrastruktūrą. "Schauspielervideos" taip pat teikia tam tikras vaizdo paslaugas "Crew United". Šioje sistemoje "Crew United" perduoda "Schauspielervideos" būtinus duomenis. Savo ruožtu "Schauspielervideos" siunčia atgal turimus vaizdo duomenis ir nuorodas į "Schauspielervideos" saugomus vaizdo duomenis, kuriuos "Crew United" įtraukia į savo duomenų bazę.

Dėl šių procesų mes ir Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos tvarkome jūsų asmens duomenis kaip bendri duomenų valdytojai. Mes savarankiškai teikiame jums savo informaciją pagal CK 6.2 str. 13 BDAR, priklausomai nuo paslaugų teikėjo, per kurį užsiregistravote. Dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių arba kitų duomenų apsaugos taisyklių galite kreiptis tiek į mus, tiek į Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos. Su jais galite susisiekti šiais būdais:

„Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos“
Brunnenstr. 29
10119 Berlin
Vokietija
Tel.: +49.30 – 99 19 49 70
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: www.schauspielervideos.de

Įmonės „Cordua & Althammer GbR – Schauspielervideos“ duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas:
Heiko Franke
„Franke & Partner GmbH & Co KG“
Wagenfeldstr. 2
33332 Gütersloh
Vokietija
El. paštas: [email protected]

2. Su socialiniais tinklais

Tikslai: Mes tvarkome asmens duomenis kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, kai siunčiate mums užklausas per socialinės žiniasklaidos profilius. Šiuos duomenis tvarkome norėdami atsakyti į jūsų užklausas.

Be to, mes, kaip bendri duomenų valdytojai, dalijamės atsakomybe su šiais tinklais ir už šias duomenų tvarkymo veiklas (BDAR 26 straipsnis).

Kai lankotės mūsų profilyje "Facebook" ir "Instagram" tinkluose, šie tinklai renka apibendrintus statistinius duomenis (toliau - "Įžvalgų duomenys"), gautus iš tam tikrų įvykių, kuriuos registruoja jų serveriai, kai sąveikaujate su mūsų profiliais ir susijusiu turiniu. Šią apibendrintą ir anoniminę statistiką apie naudojimąsi mūsų profiliu gauname iš šių tinklų. Apskritai negalime priskirti šių duomenų konkretiems naudotojams. Tam tikru mastu galime nustatyti kriterijus, pagal kuriuos tinklas mums generuoja šią statistiką. Šią statistiką naudojame tam, kad mūsų profiliai jums būtų patrauklesni ir informatyvesni.

Daugiau informacijos apie šį duomenų tvarkymą "Facebook" ir "Instagram" galima rasti Joint Controller sutartyje adresu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Negana to, už jūsų duomenų tvarkymą atsako pats tinklas.

Teisinis pagrindas: Duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu (6 straipsnio 6 dalis). 1 sakinio f punktas DSGVO). Interesas yra susijęs su atitinkamu tikslu.

Saugojimo trukmė: Mes nesaugome jokių asmens duomenų, kaip bendros atsakomybės dalies. Kalbant apie užklausas už tinklo ribų, atitinkamai taikoma pirmiau pateikta informacija apie susisiekimą su mumis.

X. Jeigu turite pastabų arba klausimų

Mes imamės visų įmanomų priemonių Jūsų duomenų apsaugai. Visuomet laukiame Jūsų klausimų ir komentarų duomenų apsaugos tema; tiesiog parašykite laišką adresu [email protected]


Miunchenas, 2019 m. gegužė