Ταυτότητα

 • Ιδέα, σχεδιασμός και επιμέλεια ιστοσελίδας

  Crew United, Lutz und Zenglein GbR
  Partners: Vincent Lutz, Oliver Zenglein
  Fraunhoferstr. 6
  80469 Μόναχο, Γερμανία
  Τηλέφωνο +49 89 20244030
  E-Mail: [email protected]
  VAT-ID: DE217779733
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός βάσεων δεδομένων

  Roman Preiss

  Martin Völker
 • Σχεδιασμός ιστότοπου

  Great White Ark Online Marketing GmbH
  www.greatwhiteark.com
 • Νομικές συμβουλές

  JBB Rechtsanwälte / Oliver Brexl
  www.jbb.de
 • Γραφικά και εικονογράφηση

  Jana Cerno | Ιδέα και σχεδιασμός
  www.cernodesign.de
 • Μετάφραση στα αγγλικά

  Wayne van Dalsum
  www.vandalsum.de
 • Μετάφραση στα γαλλικά

  Olivier Kluyskens (Crew United)

  Sonia Hausséguy (Crew United)

  Maxime Boisset
  Société française des traducteurs
  www.sft.fr
 • Ιδιαίτερες ευχαριστίες

  Robert Oschließ (πρωτότυπο λογότυπο)

  Quirin Pils (Version 2003)

  Alexander Palm (καλές ιδέες)